​Heiderskarar i Brattvåg idrettslag
​Heiderskarar i Brattvåg idrettslag

​Heiderskarar i Brattvåg idrettslag


Brattvåg idrettslag veit å setje pris på personar som har utmerka seg med lang og tru teneste for klubben. På årsmøtet 12. mars var det fleire som vart tildelt heider og ære.

Rolv Jarle Seth og Olav Andre Austbø fekk først merksemd ved å verte tildelt «Æresmedalje med diplom», gode ord og blomar av avtroppande leiar Arne Vågnes. Etterpå fekk Arne Gunnar Harnes, Roar Skaaden og Ole Petter Aarsund klubben si høgste utmerking: Æresmedlemskap.

Arne Gunnar Harnes har som alle brattvågarar veit hatt ei uvurderleg betydning for BIL gjennom 30 år. «Mr. Kunstgrasbane» spela ei sentral rolle i 2001/2002 under etablering av den første kunstgrasbana og seinare i 2012 ved fornying av dekke og oppsetjing av lysmaster.Han var avgjerande på finansieringssida, men var også i toppen når det gjaldt talet på dugnadstimar. Han spela ei liknande rolle ved bygging av hallen som stod ferdig i 2011. Etter dette har han heile tida vore aktiv i styreverv både i fotballgruppa og i hovudlaget. Kor menge timar og kor mykje pengar han har brukt på BIL kan vi knapt tenkje oss. Alltid med det beste for bygda og klubben som utgangspunkt. Vel Fortent!

Roar Skaaden. Dei som kjenner Brattvåg idrettslag, kjenner Roar Skaaden. Han har også mange timar på stadion: ein av dei få «handymen» som klubben rår over. Roar kan alt som er verdt å vite på det praktiske området, og er lett å ty til når noko skal gjerast. Og ikkje minst når noko skal reparerast! Og det er det heile tida på det store anlegget vårt som må tole tøff bruk. I tillegg til praktiske gjeremål har han også vore med i diverse styrer og andre tillitsverv. Han har også spela ei viktig rolle på dugnadssida i samband med etablering av kunstgrasbaner, bygging av hall, tribune og vatningsanlegg. Vel fortent!

Ole Petter Aarsund. Ein klubb som skal vere den leiande på nordre Sunnmøre treng sjølvsagt sportsleg kompetanse i leiinga. Ole Petter har ein bakgrunn som gjer at han kan spele ei slik rolle i BIL. Han har mange år bak seg med styreverv i fotballgruppa og hovudlag. Alltid med blikk for kva som er det beste for BIL ut frå ein sportsleg ståstad. Han er lidenskapleg interessert i fotball og vert også mykje brukt som lagleiar/oppmann/medhjelpar etter behov. Alltid ja. Skulle han ha nokre timar ledig, er han oppteken med dugnadsarbeid på klubbhuset. Vel fortent.

PS Ole Petter hadde ikkje høve til å vere med på årsmøtet; derfor manglar han på biletet.

Lag Invest
Sparebanken Møre
NMK
Kongsberg Maritime
Bunnpris
Brabil
First Seafood
Tafjord
Artal
LAG Invest
Lapas
Telenor Xtra FFO
Bli grasrotgiver
Brattvåg Fysikalske
Sport1
NOGVA
Samfjordkvartalet
PostNord
Umbro
Sandcos