Sosiale media

Poengrekning for tillitsvalde

Poengberekning av tilitsvalde i Brattvåg IL

Verv

Spesifikasjon

Poeng

Leiar

Arbeidsutval/Hovudstyre

13

Leiar

Fotballgruppa senior

12

Leiar

Breiddeavdelinga

10

Leiar

Idrettsskule

8

Leiar

Trimgruppe

8

Leiar

Webgruppe

8

Styreverv

Arb.utval/grupper

7

Leiar

utval/nemnd

8

Medlem

utval/nemnd

4

Utleigeansvarlig

Husstyret

7

Lagleiar

Herrelag

7

Lagleiar

Junior/gutte/smågutte

5

Lagleiar

dame/jente/småjente

5

Lagleiar

Minilag

3

Trenar u. komp.

Junior - Damelag

7 (delt 4)

Trenar utan komp.

Gutte, jente, småjente

6 (delt 3)

Trenar utan komp.

Minilag

4 (delt 2)

Dommar

Divisjon

6

Dommar

Krets

4

Dommar

Aspirant

2

Materialforvalter

4

Revisor

1

Leiar Idrettsråd

Haram Idrettsråd

7

Medlem Idrettsråd

Haram Idrettsråd (styre)

4

Tillitsverv

Idrettskrets/særkrets etc

4-7

Premiering

Maksimal sum for opptening av poeng per år vert sette til 15.

80 poeng girÆresdiplom i ramme med namn og poengsum
150 poeng girÆresmedalje med diplom med namn, poengsum og helsing frå BIL
Æresmedlem girFritt livsvarig medlemskap, samt "lommebevis" som syner at vedkomande har gratis adgang på samtlege av BIL sine arrangement. Dei som har mottatt æresmedalje vert æresmedlem når dei passerer 60 år
Lag Invest
Sparebanken Møre
NMK
Kongsberg Maritime
Bunnpris
Brabil
First Seafood
Tafjord
Artal
LAG Invest
Lapas
Telenor Xtra FFO
Bli grasrotgiver
Brattvåg Fysikalske
Sport1
NOGVA
Samfjordkvartalet
PostNord
Umbro
Sandcos