Dommerregning og prisar for dømming 2016.

Det er to ulike måtar å betale dommar på i breidde:

1. Kvar enkelt lagleder betaler ut kontant for så å få det refundert av meg. Da skanner dei dommerregninga og sender denne til Elin Bjerke for utbetaling.

2. Send dommerregning til Elin Bjerke på mail etter kampslutt, så vil ho gjer utbetaling via nettbank. Viktig at dette blir gjort med det same, dommarar skal ha utbetalt dommarhonnorar hurtigst mogleg og seinast innen 10 dagar.

Dommaransvarleg:
Fredrik Løken - 99454759 - fredrik.loken@brattvaag-electro.no

Lenke for å ta ut dommarregning:

https://www.fotball.no/kretser/sunnmore/klubb-lede...

Dommarprisar 2016:
Klasse: Dommarar: Assistentar:
2. div menn 1500,- 800,-
5. div menn 750,- 500,-
3. div kvinner 750,- 500,-
13 - 16 år 350,-
10 - 12 år 200,-
6 - 9 år

75,-

Sosiale media

Lag Invest
Kongsberg Maritime
NMK
Brabil
Bunnpris
Sparebanken Møre
First Seafood
Artal
Tafjord
Vard
Hatlehols
Telenor Xtra FFO
Bli grasrotgiver
LAG Invest
Brattvåg Fysikalske
Sport1
NOGVA
Samfjordkvartalet
PostNord
Umbro