BRATTVÅG IL - EIN KLUBB FOR ALLE

Meir enn 200 jenter og gutar representerer vår breiddeavdeling. Alle skal med!


Vår aktivitet er definitivt breiddeidrett. Det viktigaste er å delta. Alle er velkomne og gode nok! Vårt mål er at alle skal oppleve meistring gjennom fysisk aktivitet og samhandling med andre. Vi skal støtte kvarandre i med- og motgang og respektere dei avgjerslene som blir teke. Brattvåg IL ønskjer også at fotballen skal vere eit reiskap i det integreringsarbeidet som skjer i kommunen.

Vi vurderer det slik at sjølv om breidde og fellesskap er viktigast, skal det vere rom for å utvikle talent, og at dei som ønskjer å satse litt ekstra får sjansen til det. Dette kan skje på ulike måtar. Vi har eit åpent anlegg og oppmodar til så mykje eigentrening som mogleg.

Vi sjåast på stadion!

Sosiale media

Lag Invest
Kongsberg Maritime
NMK
Brabil
Bunnpris
Sparebanken Møre
First Seafood
Artal
Tafjord
Vard
Påmelding til Telenor Xtra FFO
Hatlehols
Tine Fotballskule
Telenor Xtra FFO
Bli grasrotgiver
LAG Invest
Brattvåg Fysikalske
Sport1
NOGVA
Samfjordkvartalet
PostNord
Umbro