BRATTVÅG IL - EIN KLUBB FOR ALLE

Meir enn 200 jenter og gutar representerer vår breiddeavdeling. Alle skal med!


Vår aktivitet er definitivt breiddeidrett. Det viktigaste er å delta. Alle er velkomne og gode nok! Vårt mål er at alle skal oppleve meistring gjennom fysisk aktivitet og samhandling med andre. Vi skal støtte kvarandre i med- og motgang og respektere dei avgjerslene som blir teke. Brattvåg IL ønskjer også at fotballen skal vere eit reiskap i det integreringsarbeidet som skjer i kommunen.

Vi vurderer det slik at sjølv om breidde og fellesskap er viktigast, skal det vere rom for å utvikle talent, og at dei som ønskjer å satse litt ekstra får sjansen til det. Dette kan skje på ulike måtar. Vi har eit åpent anlegg og oppmodar til så mykje eigentrening som mogleg.

Vi sjåast på stadion!

Sosiale media

Lag Invest
Sparebanken Møre
NMK
Kongsberg Maritime
Bunnpris
Brabil
First Seafood
Tafjord
Artal
LAG Invest
Lapas
Telenor Xtra FFO
Bli grasrotgiver
Brattvåg Fysikalske
Sport1
NOGVA
Samfjordkvartalet
PostNord
Umbro
Sandcos