Informasjon rundt bruk av speleflatene
Informasjon rundt bruk av speleflatene

Informasjon rundt bruk av speleflatene


Baneeigar har kome med si anbefaling og frigjering av speleflater på stadion, medan breidde også har kome med nye retningslinjer.

Referat av vedtak i hovudstyret 14.04.20

Etter eit elektronisk «møte» vart vi samde om følgjande vedtak:

«Hovudstyret i BIL opnar baner/speleflater for organisert trening frå og med onsdag 15.04.20. Ingen avgrensingar i bruken av hallen, men kunstgrasbana vil vere berre delvis tilgjengeleg pga arbeid med montering av vatningsanlegg. Ved bruk av kunstgrasbana må brukarane sørgje for tilstrekkeleg sikring mot grøfter og andre potensielle farepunkt (f. eks. 15 m). Fotballgruppa er ansvarleg for at treningane skjer i samsvar med NFF sine retningslinjer for smittevern».

Brattvåg 15.04.20


Breidde informerer for sine lag:

Vårt anlegg er fra og med i dag åpent for organiserte treninger.

Vi ønsker først å åpne for aldersklassene 12 år og oppover

Vi vil vurdere å åpne for øvrige aldersklasser etterhvert. Tidspunktet for åpning for andre aldersklasser avhenger blant annet av erfaringer vi drar fra de eldre lagene.

For de lag som ønsker å benytte seg av treningstidene er det svært viktig at retningslinjene gitt følges!

Dersom av noen grunn retningslinjene ikke kan følges, skal det ikke avholdes trening!

Disse retningslinjer følges:

 • Det bør vere en voksenperson til stede per gruppe ved all fotballaktivitet for barn og unge.
 • Ikkje fleire enn fem personer per gruppe. Fire spelarar + en trenar/leder/vaksen.
 • Alltid to meters avstand eller meir, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
 • Det er ikkje tillat med aktiviteter der spelarane kjemper om ballen eller på annan måte er i fysisk nærkontakt med kvarandre.
 • Hugs at ballen er en potensiell smittekilde og må reingjerast med såpe før og etter bruk.
 • Ikkje ta på ballen med hendene.
 • Unngå heading.
 • Kjegler og anna utstyr bør handterast av en og same person gjennom heile aktiviteten.
 • Felles garderober skal ikkje nyttast.
 • Hugs gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten.

Mer info om retningslinjene gitt finner dere her:

https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/fotba...

Det finnes mange gode tips til øvelser tilpasset retningslinjene her:

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/2020/her-er-...

Legg også merke til disse opplysninger:

 • Det er for tiden (denne og neste uke) anleggsarbeide rundt kunstgressbanen (vanningsanlegg). Lag som eventuelt trener her må passe på å holde seg unna anleggsomådet. Til info graves det en grøft for vannrør i utkant av mesteparten av hele banen.
 • I hallen har A-laget et lite område i ene hjørnet av hallen hvor de har en del treningsutstyrstående. Dette utstyret skal ikke under noen omstendighet røres!Lag Invest
Sparebanken Møre
NMK
Kongsberg Maritime
Bunnpris
Brabil
First Seafood
Tafjord
Artal
LAG Invest
Lapas
Telenor Xtra FFO
Bli grasrotgiver
Brattvåg Fysikalske
Sport1
NOGVA
Samfjordkvartalet
PostNord
Umbro
Sandcos