Poengrekning for tillitsvalde

Poengberekning av tilitsvalde i Brattvåg IL

Verv

Spesifikasjon

Poeng

Leiar

Arbeidsutval/Hovudstyre

13

Leiar

Fotballgruppa senior

12

Leiar

Breiddeavdelinga

10

Leiar

Idrettsskule

8

Leiar

Trimgruppe

8

Leiar

Webgruppe

8

Styreverv

Arb.utval/grupper

7

Leiar

utval/nemnd

8

Medlem

utval/nemnd

4

Utleigeansvarlig

Husstyret

7

Herrelag

7

Junior/gutte/smågutte

5

dame/jente/småjente

5

Minilag

3

Trenar u. komp.

Junior - Damelag

7 (delt 4)

Trenar utan komp.

Gutte, jente, småjente

6 (delt 3)

Trenar utan komp.

Minilag

4 (delt 2)

Dommar

Divisjon

6

Dommar

Krets

4

Dommar

Aspirant

2

Materialforvalter

4

Revisor

1

Leiar Idrettsråd

Haram Idrettsråd

7

Medlem Idrettsråd

Haram Idrettsråd (styre)

4

Tillitsverv

Idrettskrets/særkrets etc

4-7

Premiering

Maksimal sum for opptening av poeng per år vert sette til 15.

80 poeng girÆresdiplom i ramme med namn og poengsum
150 poeng girÆresmedalje med diplom med namn, poengsum og helsing frå BIL
Æresmedlem girFritt livsvarig medlemskap, samt "lommebevis" som syner at vedkomande har gratis adgang på samtlege av BIL sine arrangement. Dei som har mottatt æresmedalje vert æresmedlem når dei passerer 60 år
Lag Invest
Rolls-Royce
NMK
Vard
Brabil
Sesongkort Brattvåg Stadion 2018
Bunnpris
Sparebanken Møre
First Seafood
Artal
Hatlehols
Telenor Xtra FFO
Fotball Speciale
Bli grasrotgiver
LAG Invest
Brattvåg Fysikalske
Sport1
BMS
Samfjordkvartalet
PostNord
Kjøp Idrettsglede, boka om Brattvåg IL
Umbro